Jdi na obsah Jdi na menu

Bio

81882820_2946367038727489_3982156839193149440_o.jpg

Jan Matěják

Zabývá se výukou a malováním olejomaleb vrstvenou technikou starých vlámských mistrů a technikou alla prima. Specializuje se především na renesanční lavírovací techniku a na studium technických aspektů staromistrovských technik.

Jeho cílem, je nejen znovuobjevení kvalit, zručnosti a znalostí starých mistrů, ale především šíření těchto znalostí a dovedností napříč regiony, zeměmi a světadíly k lidem bažícím - tak jako svého času on – po tom, namalovat klasické dílo.

Hnán vnitřním puzením, svépomocí vytvořil a provozuje webové stránky, kde jsou zdarma dostupné nejen výukové texty, soubory PDF ale i výuková videa. Díky tomuto filantropickému přístupu si mohou případní zájemci o toto umění, nejen začít osvojovat základy techniky, ale především se vyvarují přešlapů, omylů a slepých uliček, které jsou vlastní všem začátkům.

Web:

www.matejakart.com

www.mateartwork.com

Lektorské zkušenosti:

2014 - 2016 Lektor v soukromém ateliéru MgA Tomáše Kubíka Praha

2016 - 2017 Lektor v soukromém ateliéru Art institut Praha

2019 Lektor v soukromém ateliéru Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.

Ocenění:

Finalista Artists of the Year 2017 competition LONDON

Finalista 14th ARC salon USA 2019

2022 16th International ARC Salon USA.

img_4774.jpg

Vlámská technika olejomalby

Lavírovanou techniku poprvé použil Van Eyck (narozen kolem roku 1390), který tak převedl technické prvky středověké malby do nové renesanční formy. Van Eyck položil základy pro nizozemskou malbu na více než 2 století (15 a 16 stol.). Technika byla založena na modelování a lavírování hnědou barvou na světlejší imprimatuře. V závěru lavírované monochromatické podmalby jsou vysvětleny nejvyšší modelační vrcholy. Tak jako Eyck převedl středověkou malbu do renesanční, byla technika posléze transformována do malby barokní. Imprimatura v barokní malbě je tmavší, někdy zastává funkci polostínu a někdy dokonce i lokální barvy a tím určuje kolorit celého obrazu. Součástí této techniky byla i podmalba šedou barvou (tzv. Grisaille).

Přehled jednotlivých vrstev obrazu vytvořeného technikou starých mistrů. Jedná se o stručný popis kompletního vrstveného   postupu.

1. Kresba tužkou či uhlem

2. Imprimatura

3. První podmalba umbrou

4. Druhá podmalba umbrou

5. Monochromatická podmalba

6. První a druhá barevná vrstva

7. Nejsvětlejší části obrazu (světelné odrazy, detaily apod.)

 Používaná média : Damarový lak, lněný olej, terpentýn

Postup malování

1. První olejová vrstva - tzv. Imprimitura.  Je obtížné začít malovat na čistě bílé plátno. Nadměrný tonální  kontrast  může způsobit, že barva se jeví tmavší na bílém podkladě, než pokud je namalována na podkladu tmavém. Z tohoto důvodu nám Imprimitura umožňuje lepší úsudek o tónu následné vrstvy. Další funkcí imprimitury je snížení savosti povrchu plátna. Barva pro tuto vrstvu by měla mít olivový nádech. Je složená z olovnaté běloby, okru žlutého, kostní černě a podle potřeby se přidá pruská modř a umbra pálená. Tón imprimatury by měl odpovídat nejsvětlejším místům budoucího obrazu. Imprimitura schne asi jeden týden. Pokud se rozhodnete malovat přímo na imprimaturu je třeba, aby její tón byl poněkud tmavší.

2. Druhá olejová vrstva – podmalba umbrou pálenou.  Při malování této vrstvy se soustředíme na detaily naší malby a částečně na tonalitu. Zároveň určujeme podíl světla a stínu v naší kompozici. Tato monochromatická podmalba by měla být vyhotovena s co největší přesností pro získání vysokého stupně detailu (i když bude v dalších fází obrazu přemalována). Při malování zacházejte s barvou podobně jako s vodovou barvou. Medium pro tuto vrstvu je složené asi z 95% terpentýnu a 5% damarových krystalů. První podmalba schne opět asi týden (podle podmínek) 

3. Třetí olejová vrstva – druhá podmalba umbrou pálenou.  V této fázi pracujeme na tonalitě obrazu. tz. je třeba správně porovnávat tonalitu jednotlivých prvků našeho obrazu. Rovněž vylepšujeme detaily a kontrasty z předchozí vrstvy. Při práci můžeme používat větší štětce než v první podmalbě.

4. Olejová vrstva – monochromatická podmalba (Grisaille). Tato další vrstva připraví naší malbu pro následné barevné vrstvy. Je třeba si předem připravit 5 odstínů šedi. Barva by měla být připravena z barev, které jsme použili pro imprimaturu. Grisaille můžeme zhotovit s teplým nebo chladným nádechem (podle malovaného motivu). Oblasti ve stínu malujeme slabou průsvitnou vrstvou. Osvětlené části a nejsvětlejší místa obrazu je třeba malovat pastóznější vrstvou barvy.

5. Olejová vrstva – první barevná vrstva. Množství barvy nanášené v této vrstvě je malé. V polostínech nechte prosvítat grissaile v největší možné míře. První barevná vrstva by měla být o jeden tón světlejší a barevnější ve světlých částech obrazu a  barevnější a tmavší v oblastech stínu. Prozatím se příliš nezaměřujeme na detaily a texturu malovaného objektu. Prozatím používáme omezenou paletu barev (Olovnatou bělobu, Kadmium žluté tmavé, Okr žlutý, Kraplak, Kostní čerň)  + barvy, které jsme použili v předchozí vrstvě. Je velmi důležité, abychom tuto vrstvu příliš nepřepracovali. Práci na detailech a textuře malovaného objektu necháme až na další vrstvy obrazu.

6. Olejová vrstva – druhá barevná vrstva. V této další vrstvě vyzdvihneme tón i barvu. Je třeba se již zaměřit na tvorbu textury malovaného objektu.

7. Olejová vrstva – třetí barevná vrstva. V zéto závěrečné fázi malujeme nejjasnější části obrazu jako např. světelné odrazy atd. Před aplikací závěrečného laku vyčkejte min. 6 měsíců než obraz dostatečně proschne.