Jdi na obsah Jdi na menu

Technika

Lavírovanou techniku poprvé použil Van Eyck (narozen kolem roku 1390), který tak převedl technické prvky středověké malby do nové renesanční formy. Van Eyck položil základy pro nizozemskou malbu na více než 2 století (15 a 16 stol.).  Technika byla založena na modelování a lavírování hnědou barvou na světlejší imprimatuře. V závěru lavírované monochromatické podmalby jsou vysvětleny nejvyšší modelační vrcholy. Tak jako Eyck převedl středověkou malbu do renesanční, byla technika posléze transformována do malby barokní. Imprimatura v barokní malbě je tmavší, někdy zastává funkci polostínu a někdy dokonce i lokální barvy a tím určuje kolorit celého obrazu. Součástí této techniky byla i podmalba šedou barvou (tzv. Grisaille).

 

Přehled jednotlivých vrstev obrazu vytvořeného technikou starých mistrů. Jedná se o stručný popis kompletního vrstveného   postupu. V dalším článku, který bude v budoucnu následovat předvedu zjednodušené metody, které jsou určeny především pro ty, kteří již techniku grisaille dobře ovládají:

1. Kresba tužkou či uhlem,

2. Inkoustová perokresba

3. Imprimatura

4. První podmalba umbrou

5. Druhá podmalba umbrou

6. Monochromatická podmalba

7. První a druhá barevná vrstva

8. Nejsvětlejší části obrazu (světelné odrazy, detaily apod.)

 Používaná média : Damarový lak, lněný olej, terpentýn

 

 

Postup malování

 

Kresbu provádím dle potřeby uhlem nebo tužkou. Poté celou kresbu obtáhnu inkoustovým perem(pokud zafixujete kresbu lihovým fixativem není třeba perokresbu provádět).Před započetím malby je třeba plátno potřít lněným olejem (dělá se to proto, aby barva lépe přilnula k plátnu a zároveň napomáhá k lepšímu mísení a barev na plátně) a tím se původní kresba provedená tužkou či uhlem smaže. V další fázi malování bude perokresba prosvítat skrze následující vrstvy obrazu. (imprimaturu,vrstvy umbry). Olej se nanáší na obraz dlaní (nebo štětcem) a rozetře se rovnoměrně po celé ploše. Poté se žiletkou seškrábe nabytečný olej a tím i prach který se na plátně usadil. Suchým hadrem otřeme plátno a tím odstraníme nadbytečný olej. Pokud necháte obraz schnout příliš dlouho vytvoří se na povrchu malby ztuhlý olejový film tzv. linoxyn, který brání dostatečně absorbovat olej nanášený před každým započetím nové vrstvy. Pokud tato situace nastane potřete obraz cibulí, která tento film naruší a tím umožní aby lnění olej kvalitně přilnul k povrchu malby.

 1.První olejová vrstva - tzv. Imprimitura.  Je obtížné začít malovat na čistě bílé plátno. Nadměrný tonální  kontrast  může způsobit, že barva se jeví např tmavší na bílém podkladě než pokud je namalována např. na podkladě tmavém. Z tohoto důvodu nám Imprimatura umožňuje lepší úsudek o tónu následné vrstvy. Další funkcí imprimatury, je snížení savosti povrchu plátna. Barva pro tuto vrstvu by měla mít olivový nádech. Je složená z olovnaté běloby, okru žlutého, kostní černě a podle potřeby se přidá pruská modř a umbra pálená. Tón imprimatury by měl odpovídat nejsvětlejším místům budoucího obrazu.   Imprimatura schne asi jeden týden. Pokud se rozhodnete malovat přímo na imprimaturu je třeba aby její tón byl poněkud tmavší.

2.Druhá olejová vrstva – podmalba umbrou pálenou.  Při malování této vrstvy se soustředíme na detaily naší malby a částečně na tonalitu. Zároveň určujeme podíl světla a stínu v naší kompozici. Tato monochromatická podmalba by měla být vyhotovena s co největší přesností pro získání vysokého stupně detailu (i když bude v dalších fází obrazu přemalována). Při malování zacházejte s barvou podobně jako s vodovou barvou. Medium pro tuto vrstvu je složené asi z 95% terpentýnu a 5% damarových krystalů. První podmalba schne opět asi týden (podle podmínek) 

3.Třetí olejová vrstva – druhá podmalba umbrou pálenou.  V této fázi pracujeme na tonalitě obrazu. tz. je třeba správně porovnávat tonalitu jednotlivých prvků našeho obrazu. Rovněž i vylepšujeme detaily a kontrasty z předchozí vrstvy. Při práci můžeme používat větší štětce než v první podmalbě.

4.olejová vrstva – monochromatická podmalba (Grisaille) Tato další vrstva připraví naší malbu pro další barevné vrstvy. Je třeba si předem připravit 3-5 odstínů šedé barvy. Barva by měla být připravena z barev, které jsme použili pro imprimaturu. Grisaille můžeme zhotovit s teplým nebo chladným nádechem (podle malovaného motivu). Oblasti ve stínu malujeme slabou průsvitnou vrstvou. Osvětlené části a nejsvětlejší místa obrazu je třeba malovat pastóznější vrstvou barvy.

5.olejová vrstva – první barevná vrstva. před započetím práce nezapomeňte potřít plátno vrstvou oleje. Množství barvy nanášené v této vrstvě je malé. V polostínech nechte prosvítat grissaile v největší možné míře. První barevná vrstva by měla být o jeden tón světlejší a barevnější ve světlých částech obrazu a  barevnější a tmavší v oblastech stínu. Prozatím se příliš nezaměřujeme na detaily a texturu malovaného objektu. Prozatím používáme omezenou paletu barev (Olovnatou bělobu, Kadmium žluté tmavé, Okr žlutý, Kraplak, Kostní čerň)  + barvy, které jsme použili v předchozí vrstvě. Je velmi důležité, abychom tuto vrstvu příliš nepřepracovali. Práci na detailech a textuře malovaného objektu necháme až na další vrstvy obrazu.

6.olejová vrstva – druhá barevná vrstva. V této další vrstvě vyzdvihneme tón i barvu. Je třeba se již zaměřit na tvorbu textury malovaného objektu.

7.olejová vrstva – třetí barevná vrstva V zéto závěrečné fázi malujeme nejjasnější části obrazu jako např. světelné odrazy atd. Před aplikací závěrečného laku vyčkejte min. 6 měsíců než obraz dostatečně proschne.

1.jpg